uvjeti koristenja

Uvjeti korištenja

Korištenjem naše web stranice www.club5.hr Vi prihvaćate uvjete korištenja. Ako niste suglasni s uvjetima korištenja nemojte koristiti ove stranice.

Autorska prava
Autorska prava su u cijelosti zadržana. Cjelokupan sadržaj i formati na stranicama “www.club5.hr” vlasništvo su tvrtke “Klub5 d.o.o..”, Zinke Kunc 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, osim dijela grafičkih elemenata koji se ne koriste u komercijalne svrhe. Sav sadržaj koji se nalazi na našim stranicama, ukoliko nije u osobne svrhe, ne smije se bez našeg dopuštenja koristiti niti dalje ustupati trećim strankama.

Zaštita privatnosti
Svaka informacija koju nam upućujete biti će korištena isključivo u svrhe za koje je namjenjena. Sve Vaše osobne informacije su potpuno sigurne i zajamčene sigurnosnim mjerama enkripcije i serverske zaštite. Budite sigurni da ne prodajemo, ne iznajmljujemo i ne prenosimo Vaše osobne informacije prema bilo kojem subjektu osim u svrhu poslovnog odnosa “www.club5.hr” te Vas kao korisnika naših usluga. Zadržavamo pravo upotrebe informacija od općeg značenja.